Navneprosesser

Et godt navn starter med en god prosess. Få hjelp til en effektiv og smidig navneutvikling til ditt selskap, produkt eller tjeneste.
img

Et godt navn er

  • bærer av visjon og verdier
  • enkelt og tydelig
  • skapt for å vare
  • både selvstendig og omfattende
  • kreativt og identitetsbærende
  • en god intern forankring

Nytt firmanavn: Hva skal barnet hete?

Når en virksomhet skal bytte navn eller etableres med et nytt navn, er det mange viktige faktorer som må vurderes. Veien frem til et «nytt» navn kan av og til være krevende og ta tid samtidig som det ofte er svært ulike meninger underveis.

Egenutviklet metode

For at en navneprosess skal bli effektiv og smidig, og viktigst av alt kunne forankres underveis, har Ferskvann utviklet noen verktøy og laget et sett med gode kjøreregler for veien frem til et godt navnevalg.

Navneprosessen

Navneprosessen starter oftest med å forankre en felles forståelse og føringer for hvilke kriterier man skal velge navnet ut ifra, i tillegg til å vurdere disse opp mot selskapets grunnleggende verdier og visjon.

Vi anbefaler at bedriften velger en gruppe faglig kvalifiserte medarbeidere som bør være med i en slik prosess og som har myndighet til å innstille det endelige forslaget.

Når det nye navnet er valgt går vi over i neste fase hvor det som regel skal utvikles en logo og tilhørende visuell identitet.

Noen eksempler