Kundeinnsikt og analyse

Ferskvann arbeider ut ifra overbevisningen om at innsikt og analyse er helt nødvendige ressurser for å bygge merkevare og skape økt konkurranseevne.
img

Vi bruker kundeinnsikt

  • som et viktig grunnlag i strategiske prosesser
  • til å utvikle konsepter som styrker din markedsposisjon
  • for å identifisere og forstå dine brukere
  • for å tilpasse innhold til målgruppe og kanal

Vi hjelper deg med å forstå kundene dine

Målgruppen din består av personer med behov og ønsker om gode opplevelser. En grunnleggende forutsetning for en lønnsom virksomhet er å identifisere og forstå kundene, deres adferd og hvilke behov de søker dekket. Selve segmenteringen er en overordnet plan for hvordan dette skal skje. Denne utarbeides ofte basert på en kombinasjon av egne data, markeds- og kundeundersøkelser, og eksterne databaser.

Økt suksess med datadrevet kommunikasjon

Korrekte data er en av de største suksessfaktorene for markedsføring og salg. I Ferskvann har vi god struktur for å innhente data, og en oversiktlig plan for hvordan disse dataene kan brukes optimalt.

Fokusér på målene

Datadrevet kommunikasjon og ambisjonen om å nå målgruppen med riktig budskap til rett tid i korrekt kanal, er for de fleste å gape vel høyt. Det aller viktigste du gjør er å fokusere på kundemålene du vil oppnå; økt kjøp, hyppigere kjøp, eller kanskje å bevare lojale og lønnsomme kunder.

Basert på dine utfordringer finner vi metoden som gir deg det beste beslutningsgrunnlaget.