Idé- og konseptutvikling

Et solid og gjennomtenkt konsept sikrer at målgruppene nås, budskapet blir forstått og merkevarer vokser.
img

Du trenger et godt konsept for å

  • styrke merkevarens identitet
  • skape helhet og binde kanaler og plattformer sammen
  • gi mening og verdi for mottakeren
  • øke tydeligheten og engasjementet rundt budskapet
  • styrke kunderelasjoner og øke salget

Er det ikke bare å “kaste ball”?

Vi jobber etter faste metoder når vi utvikler konsepter. Enten det er små eller store prosjekter. Ferskvann har tett samarbeid med innsikts- og analysebyråer og sammen med deg og din innsikt i egen målgruppe kan vi grave dypt og finne gullet.

Prosessen for mindre prosjekter

I de små prosjektene mottar vi en brief – du som kunde beskriver en utfordring og hva som er ønsket resultat. Videre gjør vi utfyllende research ved behov, for så å utarbeide relevante ideer og konsepter. Du som kunde vil så bli presentert for mulige løsninger og retninger som alle svarer på utfordringen, men med ulik vinkling. Du velger hvilken retning du ønsker å gå videre med, og så ferdiggjøres kreativene til de aktuelle flatene, f.eks et sett med annonser til en kampanje i sosiale medier.

Prosessen for større prosjekter

Innsiktsfase: I prosjekter der det er behov for utvidet analyse før arbeidet igangsettes, gjennomfører vi ofte workshops sammen med deg som kunde. Dersom det er behov for enten kvalitative, kvantitative eller observasjonsbaserte undersøkelser utføres disse i samarbeid med vår partner markedsanalyseselskapet Signifikans AS. (link til Signifikans)

Kreativ fase: Etter at workshop og eventuelle markedsundersøkelser er gjennomført, starter den kreative delen av arbeidet hvor innsikten benyttes for å skape relevante konsepter og idéretninger som svarer på oppgaven og understøtter den valgte strategien. Disse presenteres i et møte hvor vi går gjennom flere alternative retninger. Ønsket retning besluttes og prosjektet går over til produksjonsfasen.

Produksjonsfase: Når ønsket kreativ retning eller konsept er landet, går veien videre til utarbeidelse av de konkrete kreativene som skal benyttes, for eksempel en film og et sett med annonser til en kampanje.

Evalueringsfase: Evaluering kan skje underveis i større prosjekter, og også til slutt. I evalueringsfasen ser vi på om aktiviteten har oppnådd ønsket effekt og om det er læringspunkter som skal tas med videre i senere arbeid. Vi diskuterer også samarbeidet underveis i prosjektet, om det er som forventet, og om det er forbedringspotensialer.

Pris for idé- og konseptutvikling

All idé- og konseptutvikling er unik og vi trenger informasjon fra deg for å sette en pris. Det er ikke nødvendigvis store budsjetter som er svaret på dine utfordringer (selv om det noen ganger er nettopp dét), men det koker alltid ned til: Den Gode Idéen.