Modhi Finance

Da selskapet i SpareBank 1-alliansen skulle ha eget navn og en selvstendig identitet, ble Ferskvann valgt.
Modhi Finance annonseoppslag

Bakgrunn

Modhi Finance er et selskap innen porteføljeforvaltning og inkassotjenester, og en del av SpareBank 1-alliansen. Siden virksomheten opererer utenfor det tradisjonelle nedslagsfeltet til SpareBank 1-bankene, og siden selskapet har en så tydelig og ambisiøs vekststrategi i det nordiske markedet, var det helt riktig med en ny og selvstendig identitet.

Navnebytte

Det hele startet med en omfattende navneprosess hvor selskapets egne forslag, sammen med Ferskvann sine forslag, ble gjennomgått og kvalitetssikret gjennom Ferskvann sin modell for navneprosess. Navnet skulle gjenspeile selskapets verdier som innebærer ansvarlighet, nysgjerrighet og troverdighet.

Mockup Modhi kommunikasjonsplattform
Med et nytt navn bygger selskapet felles identitet og profil for porteføljekjøp og drift av egne inkassoporteføljer. Dette er spesielt viktig nå som selskapet skal over i en nordisk vekststrategi.
Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance

Navnet falt på Modhi

Modhi er norrønt og symboliserer styrke og stamina. Det valgte navnet følger SpareBank 1 Gruppens strategi for selvstendige merkevarer. Selskapene Odin Forvaltning, Conecto, Spleis og Fremtind Forsikring opererer alle med selvstendige navn, logoer og egne profiler utenfor SpareBank 1-merkevaren.

Leveransen

Ferskvann har siden starten, og i etterkant av navnevalget, jobbet med utvikling av visuell identitet, profilprogram, og en nordisk kommunikasjonsplattform og kommunikasjonsstrategi. Etter hvert har vi også jobbet med uttak av kommunikasjonsløsninger og løpende kampanjer.

Spille

Kampanje LinkedIn

Som ledd i kampanjen for tjenesten Modhi Prevent, ble det laget flere video-ads som en blanding av film, animasjon og infographics. Disse linker til en skreddersydd landingsside.