Digital design

All design skal engasjere, inspirere og motivere til handling, forskjellen er at digital design måles direkte i effekt og konverteringer.
img

Godt design i digitale flater bidrar til

  • økt engasjement, flere konverteringer og mer fornøyde brukere
  • bedre brukeropplevelser og brukervennlighet i digitale kanaler
  • visuelle tilpasninger til hver enkelt målgruppe og plattform

Hva er digital design?

Digital design, ofte kalt interaksjonsdesign, er kombinasjonen av grafisk design og teknologi, ofte i form av interaktive sider, mobilapplikasjoner, film og animasjon.

Digital design er en del av vår hverdag. Når vi utvikler nye kampanjer og konsepter bruker vi innsikt som brukeradferd og kundereiser til å optimalisere innhold i alle kanaler og plattformer – analoge som digitale.

I de digitale kanalene bruker vi analyse til å vurdere hvem vi treffer på de ulike plattformene, og hvilke virkemidler som engasjerer dem mest. Dette tar vi med oss i det kreative arbeidet, og vi tilpasser innholdet deretter.

Design og teknologi

Digital design handler også om motivasjon, brukervennlighet (UX, UI) og teknologi. Være seg digitale annonser, innhold i sosiale medier, på landingssider eller hele nettsider. Ved utvikling av nettsider og landingssider er eksempelvis målet å få brukeren til å bli på siden og dermed gjøre de handlingene de skal med minst mulig hindringer. Målet er å oppnå mest mulig engasjement og å styrke relasjonen til de målgruppene som vi treffer i de ulike plattformene, noe som igjen fører til handling og mer lojale kunder eller brukere.

Et godt team

Vi har et sømløst arbeidsmiljø der kreatører, designere og digitale rådgivere jobber side ved side med innsikt som felles fundament.