Digital design

All design skal engasjere, inspirere og motivere til handling, forskjellen er at digital design måles direkte i effekt og konverteringer.
img

God digital design

  • gir bedre brukeropplevelser og mer fornøyde kunder
  • gjør det enklere for besøkende å navigere på en nettside og finne informasjonen de trenger
  • treffer målgruppen bedre og øker engasjement, konverteringer og salg

Hva er digital design?

Digital design, ofte kalt interaksjonsdesign, er kombinasjonen av grafisk design og teknologi, ofte i form av interaktive sider, mobilapplikasjoner, film og animasjon.

Digital design er en del av vår hverdag. Når vi utvikler nye kampanjer og konsepter bruker vi innsikt om målgruppen, brukeratferd og kundereiser for å skape innhold som treffer i relevante kanaler og plattformer – analoge som digitale.

I digitale kanaler analyserer vi resultatene og brukeratferden underveis, og finner ut hvilke virkemidler, format og hvilket innhold som fungerer best. Dette tar vi med oss i det kreative arbeidet, og vi tilpasser innholdet deretter.

Design og teknologi

Digital design handler også om motivasjon, brukervennlighet (UX, UI) og teknologi. Være seg digitale annonser, innhold i sosiale medier, på landingssider eller hele nettsider. Ved utvikling av nettsider og landingssider er eksempelvis målet å få brukeren til å bli på siden og dermed gjøre de handlingene de skal med minst mulig hindringer. Målet er å oppnå mest mulig engasjement og å styrke relasjonen til de målgruppene som vi treffer i de ulike plattformene, noe som igjen fører til handling og mer fornøyde kunder eller brukere.

Et godt team

Vi har et sømløst arbeidsmiljø der kreatører, designere og digitale rådgivere jobber side ved side med innsikt som felles fundament.