Ikke glem universell utforming på sosiale medier

De norske lovkravene om universell utforming av nettsider, gjelder også kanaler på sosiale medier. Slik sørger du for at innholdet ditt er mer tilgjengelig for flere på sosiale medier:
Tenåringer som står i en sirkel og holder mobiltelefoner.

Spre innholdet over flere kanaler

Først og fremst kan en kanal i seg selv være utilgjengelig for noen mennesker. Det er lett å tenke at alle er på Facebook, men det er langt fra sannheten.

For å gjøre innhold mest mulig tilgjengelig for flest mulig, gjelder det å unngå at viktig innhold publiseres eksklusivt i én kanal. Bruk istedenfor nettsiden din som hovedkilde for informasjon, og suppler med andre kanaler. 

Legg til alt-tekst på bilder og videoer

Mange mennesker baserer seg på programvare som leser opp innholdet på skjermen for å navigere seg i digitale medier. For å kunne lese informasjon fra bilder, bruker disse programmene bildets alternativ tekst (Alt-tekst). 

Å skrive en god og beskrivende alt-tekst er derfor avgjørende for tilgjengeligheten til bilder og illustrasjoner, og de fleste publiseringsverktøy har i dag en slik funksjon. 

Facebook genererer automatisk alt-tekst i stikkordsform når det ikke er angitt, men kvaliteten på denne er foreløpig ikke særlig god. En god alt-tekst er formulert som en setning, og beskriver det viktigste innholdet først. Dette er også nyttig for søkemotorer som bruker alt-tekst for å indeksere søkeresultater. 

Tenk på emojienes alt-tekst

Alle emojier har en innebygget alt-tekst som leses opp av skjermlesere. Det gjør at emojier kan bidra til å skape mening også for de som ikke ser innholdet visuelt. Alt-teksten innebærer samtidig noen hensyn man bør ta for å forhindre at emojier blir mer forstyrrende enn de er meningsfulle. 

Tekster er blant annet enklest å forstå når emojien plasseres til slutt. Da unngår du at den avbryter midt i en setning, eller kommer før innholdet den refererer til. Flere emojier etter hverandre kan også virke forstyrrende for brukere som bruker skjermlesere.

Bruk emojier på en tydelig måte

En annen ting å tenke på, er at det er den bokstavelige betydningen av en emoji som leses opp og ikke den kulturelle betydningen vi gjerne tilegner dem. For eksempel vil 🍆 leses opp som «aubergine», men det var kanskje ikke akkurat det avsenderen tenkte på. 

Velg emojier som har en klar betydning og som er enkle å forstå. Et tips er å sjekke Emojipedia for å kontrollere betydningen før bruk. 

Av samme grunn er det viktig å bruke emojier som et supplement til teksten og ikke istedenfor tekst. For eksempel kan «i kveld var 💥» tolkes positivt for en som ser teksten, mens «i kveld var kollisjon» ikke høres spesielt positivt ut. 

Kontroller kontrasten

God lesbarhet avhenger av tilstrekkelig kontrast mellom skriften og bakgrunnen den står på.

Velg farger som har god kontrast når du lager flater til sosiale medier. Du kan enkelt kontrollere kontrastforholdet ved hjelp av skrivebordsprogrammet Color Contrast Analyser eller nettsiden WebAIM Contrast Checker

Kontrast er også viktig for valg av emoji. Det kan være stor forskjell på synligheten til en emoji, basert på om brukeren har aktivert mørkt eller i lyst tema på enheten sin. Som en tommelfingerregel er det enklest å se emojier i standard gul hudfargen på tvers av fargetema. 

Forhåndsvisning av emojiers ulike hudfarger på lyst og mørkt brukergrensesnittema.

Tekst alle videoer

Undertekster på videoer gjør at brukere som ikke kan høre, eller som av en annen grunn ikke har tilgang til lyden, også kan oppfatte innholdet. Legg til tekst i videoredigeringsverktøyet, eller bruk Facebooks funksjon for å legge til undertekster. Finn ut mer om å legge til undertekster på Facebook.

Skriv enkelt og tydelig

Et enkelt og tydelig språk er avgjørende for at innholdet ditt skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Lær mer om hvordan du kan skrive lettleste tekster for web

Tydelige formuleringer er særlig viktig for lenketekster, også kalt ankertekst. Mange mennesker vil faktisk ikke trykke på en lenke med mindre de er helt sikre på hvor lenken leder. Derfor må lenketeksten eller konteksten beskrive tydelig hva som er målet. Finn ut mer om hvordan du skriver gode lenketekster hos UU-tilsynet