Slik skriver du lettlest for web

Hver dag eksponeres vi for store mengder tekst på Internett. Her gir vi deg 5 tips til hvordan du kan skrive tekster med god lesbarhet.
Jente med rosa hår sitter på gulvet og skriver

1. Skriv for nett – ikke papir

Vi leser digital informasjon annerledes enn vi leser for eksempel en fysisk bok eller et magasin.

På nett skumleser, eller rettere sagt, skanner vi teksten. Ettersom vi ikke finleser teksten i like stor grad, må du tilpasse skrivemåten for å få en lettlest tekst. Hvis ikke risikerer du å miste leserne underveis.

Når du ikke engasjerer besøkende på nettsiden din, rangerer du dårligere i søkemotorer. Det gir deg mindre organisk trafikk, og du kan gå glipp av potensielle leads og kunder.

Slik skriver du en skannbar tekst:

  • Benytt god avsnittsinndeling med tydelige og informative mellomtitler.
  • Hold avsnittene på maks 50-60 ord, og varier gjerne lengden. Det bør heller ikke være mange avsnitt per mellomtittel. Glem med andre ord det du har lært, om å ikke begynne på et nytt avsnitt før du bytter tema.
  • Kulepunkter eller tallrekkefølge gjør det enkelt for leseren å finne viktig informasjon.
  • Bruk fet eller kursiv stil der du ønsker å fremheve noe i teksten. Det er en god måte å tydeliggjøre interessant eller viktig informasjon i et avsnitt, og dermed holde på interessen. Pass på å ikke overdrive bruken, da det vil ødelegge effekten og gi dårligere lesbarhet.

2. Bruk aktiv stemme

En tekst som er skrevet med aktiv stemme, oppleves som mer engasjerende og leservennlig. Med aktiv stemme forteller du hvem som utfører noe. I en setning skrevet med passiv stemme mottar motivet handlingen.

Bruk aktiv stemme så mye som mulig.

Aktiv: Han skriver lettlest tekst for web.
Passiv: Det skrives lettlest tekst for web.

3. Bruk enkelt og presist språk

En lettlest tekst med god lesbarhet kjennetegnes av noen enkle kjøreregler:

  • Korte setninger gjør teksten lettlest. Det gjør at leseren ønsker å fortsette.
  • Unngå kompliserte og lange ord i størst mulig grad. Still deg alltid spørsmålet om hvem som er mottakeren av budskapet. Skal du skrive en tekst som inneholder fagterminologi, bør du forklare begrepene.
  • Kom til poenget! Budskapet ditt blir ikke mer viktig av at du formulerer deg kronglete, og med mange fyllord, før du kommer til kjernen av budskapet.
  • Start med «rosinen i pølsa»! Leseren vil vite hva konklusjonen er tidlig i teksten.

Beregn lesbarhet med lesbarhetsindeks

Med lesbarhetsindeks kan du faktisk måle hvor lettlest teksten din er.

Det finnes flere typer lesbarhetsindekser. Den mest brukte metoden i Norge er liks/lix som beregner lesbarheten ut fra to faktorer; gjennomsnittlig periodelengde og prosentandel lange ord (ord med mer enn seks bokstaver).

Er summen av de to faktorene høy, regnes teksten som vanskelig. Er summen lav, er teksten lett. På Skriftlig.no kan du legge inn teksten direkte for en analyse etter liks-metoden.

Med SEO-verktøyet Yoast får du veiledning i hvordan du kan gjøre teksten mer lettlest.

Kvinne smiler og skriver tekst

4. Benytt en lettlest fonttype

En enkel og ren fonttype gjør teksten lett å lese. Velg for eksempel Helvetica, Arial, Calibri eller Georgia for å gi en leservennlig opplevelse.

Fontstørrelse

Fontstørrelsen er også viktig å ta hensyn til når man skal optimalisere lesbarhet. Når du har bestemt deg for fonttype er det lurt å teste forskjellige størrelser på ulike enheter. Slik ser du hva som fungerer og blir lett å lese.

På generell basis, så er 16 piksler er godt egnet for brødtekst på mobil.

Til tekstrike sider som, tradisjonelt leses på desktop, er et sted mellom 18 og 21 piksler passende. Det er vanlig fontstørrelse i nettaviser eller blogger.

Har du en app eller interaktiv side med liten tekstmengde, vil en fontstørrelse på 14-16 piksler være optimalt. Dette er vanlig i f.eks. nettbutikker.

5. Berik teksten med bilder, video og illustrasjoner

En nettside bør ikke la teksten gjøre hele fortellerjobben alene. Da kan det fort bli kjedelig. Se for deg at du skal skrive en tekst om ulike destinasjoner hos et reiseselskap uten å bruke bilder. Eller at du skal lage en sak om endringer av strømpriser gjennom året, uten å bruke grafikk. Det virker kjedelig og lite engasjerende, ikke sant?

Bruk relevante bilder, videofilmer, grafikk eller illustrasjoner som støtter teksten. La dem fortelle historien sammen. Ikke fall for fristelsen å plukke bilder ukritisk fra nett. Spør om lov til å bruke dem, ellers kan du risikere bøter.

Det beste er å bruke egne bilder og filmer, men du kan også benytte deg av noen av gratistjenestene som finnes, som f.eks. Unsplash og Pixabay.

Klar til å starte skrivearbeidet?

Følger du tipsene er over, har du grunnleggende kunnskaper til å skrive for web. Kombiner tipsene med teknikker for søkemotoroptimalisering. Da får du nemlig innhold som både blir lest av kundene dine og som gir deg god posisjon i søkemotorene. Lykke til!

Synes du det blir komplisert..

..eller kanskje bedriften din har nok med å fokusere på kjernevirksomheten? La oss høre fra deg, så hjelper vi deg med tekstproduksjon og søkemotoroptimalisering.