Slik skriver du lettlest for web

Hver dag eksponeres vi for store tekstmengder på Internett. Her gir vi deg fem tips til hvordan du kan skrive tekster med god lesbarhet.
Nærbilde tastatur og skål med fargerik godteri

1. Skriv for nett – ikke for papir

Vi leser digital informasjon annerledes enn vi leser for eksempel en fysisk bok. På nett skumleser eller, rettere sagt, skanner vi teksten. Ettersom vi ikke finleser teksten i like stor grad, må du tilpasse skrivemåten for å få en lettlest tekst. Hvis ikke, risikerer du å miste leserne underveis. Trafikken på nettsidene dine blir lavere og mulighetene for å rangere godt i søkemotorer påvirkes negativt. Det kan gjøre at du går glipp av potensielle leads og kunder.

Slik skriver du en skannbar tekst:

  • Benytt god avsnittsinndeling med tydelige og informative mellomtitler. Glem det du har lært om at du ikke skal begynne på et nytt avsnitt før du bytter tema.
  • Prøv å holde avsnittene på maks 50-60 ord, og varier gjerne lengden. Det bør heller ikke være mange avsnitt per mellomtittel.
  • Kulepunkter eller tallrekkefølge gjør det enkelt for leseren å finne viktig informasjon.
  • Bruk fet stil der du ønsker å fremheve noe i teksten. Det er en god måte å tydeliggjøre interessant eller viktig informasjon i et avsnitt, og dermed holde på interessen. Pass på å ikke overdrive bruken, da det vil ødelegge effekten og gi dårligere lesbarhet. Ha som huskeregel at det er nok å bruke fet stil maks én gang per avsnitt.
  • Ikke spar rosinen i pølsa til slutt; start med den! Leseren vil vite hva konklusjonen er tidlig i teksten.

2. Henvend deg til leseren

Se for deg at du snakker med personen når du skal skrive for web. En tekst som er skrevet med aktiv stemme, oppleves som personlig, engasjerende og leservennlig. Da omtaler du hvem som utfører noe, mens ved bruk av passiv stemme henvender du deg ikke til direkte leseren på samme måte. Dersom du ikke vet hvem som skal utføre noe, eller der det er uvesentlig hvem som skal gjøre det, benytter du passiv stemme. Bruk derfor aktiv stemme så mye som mulig.

Aktiv: Du skriver lettlest tekst for web.
Passiv: Det skrives lettlest tekst for web.

3. Bruk enkelt og presist språk

En lettlest tekst med god lesbarhet kjennetegnes av noen enkle kjøreregler:

  • Korte setninger gjør teksten lettlest. Det gjør at leseren ønsker å fortsette.
  • Unngå kompliserte og lange ord i størst mulig grad. Still deg alltid spørsmålet om hvem som er mottakeren av budskapet. Skal du skrive en tekst som inneholder fagterminologi, bør du forklare begrepene.
  • Kom til poenget! Budskapet ditt blir ikke mer viktig av at du skriver det kronglete og med masse fyllord før du kommer til kjernen av budskapet.

Beregn lesbarhet med lesbarhetsindeks

Med lesbarhetsindeks kan du faktisk måle hvor lettlest teksten din er. Det finnes flere typer lesbarhetsindekser.

Den mest brukte metoden i Norge er liks/lix som beregner lesbarheten ut fra to faktorer; gjennomsnittlig periodelengde og prosentandel lange ord (ord med mer enn seks bokstaver). Er summen av de to faktorene høy, regnes teksten som vanskelig. Er summen lav, er teksten lett. På Skriftlig.no kan du legge inn teksten direkte for en analyse etter liks-metoden.

Med SEO-verktøyet Yoast i WordPress får du veiledning i hvordan du kan gjøre teksten mer lettlest.

Kvinne smiler og skriver tekst

4. Benytt en lettlest fonttype

En enkel og ren fonttype gjør teksten lett å lese. Velg for eksempel Helvetica, Arial, Calibri eller Georgia for å gi en leservennlig opplevelse.

Fontstørrelsen er også viktig å hensynta når man skal optimalisere lesbarhet. Når du har bestemt deg for fonttype er det lurt å teste forskjellige størrelser på ulike enheter. Slik ser du hva som fungerer og blir lett å lese.

På generell basis, så er 16 piksler er godt egnet for brødtekst på mobil. Til tekstrike sider som tradisjonelt leses på desktop er et sted mellom 18 og 21 piksler passende. Har du en app eller interaktiv side med liten tekstmengde, vil en fontstørrelse på 14-16 piksler være optimalt.

5. Berik teksten med bilder og illustrasjoner

En nettside bør ikke la teksten gjøre hele fortellerjobben alene. Da kan det fort bli både kjedelig og lite leservennlig. Se for deg at du skal skrive tekst om destinasjoner hos et reiseselskap uten å bruke bilder. Eller at du skal lage en sak om endringer av strømpriser gjennom året uten å bruke grafikk. Det virker kjedelig og lite engasjerende, ikke sant?

Bruk relevante bilder og illustrasjoner som støtter teksten. De skal fortelle historien sammen. Ikke fall for fristelsen å plukke bilder ukritisk fra nett. Spør om lov til å bruke dem, ellers kan du risikere bøter.

Klar til å starte skrivearbeidet?

Følger du tipsene er over, har du grunnleggende kunnskaper til å skrive for web. Kombiner tipsene med teknikker for søkemotoroptimalisering. Da får du nemlig innhold som både blir lest av kundene dine og som gir deg god posisjon i søkemotorene. Lykke til!

 … eller synes du blir komplisert?

Synes du det virker komplisert, eller kanskje bedriften din har nok med å fokusere på kjernevirksomheten? La oss høre fra deg, så kan vi bistå med tekstproduksjon og søkemotoroptimalisering.