Performance Marketing

Hvordan kan performance marketing gjøre at du lykkes bedre med markedsføringen og sikrer riktig plassering av budsjettet ditt?
Manipulerte grafer av mann som jobber med performance marketing

Den amerikanske pioneren innen markedsføring, John Wanamaker (1838-1922), sa en gang at «Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.”

Selv et århundre etter, er det mange markedsførere og bedriftsledere som kjenner seg igjen i Wanamaker sitt utsagn. Oppnådde vi egentlig de resultatene vi satte som mål med markedsføringen?

Ser man bort fra den tradisjonelle markedsføringen og heller benytter performance marketing som arbeidsmetodikk, slipper man å lure – da får man vite.

Hva er performance marketing?

Kort fortalt er performance marketing det stikk motsatte av tradisjonell markedsføring. Innen tradisjonell markedsføring produserer og publiserer man innhold for massene via for eksempel boards, trykkannonser, TV- og radioreklame. Om og i hvilken grad kampanjen har prestert i tråd med målsetningen er imidlertid ikke målbart.

Med performance marketing, også kalt performance markedsføring og resultatbasert markedsføring, tar man utgangspunktet i målbare data. Basert på kvantitative mål så tester, analyserer og optimaliserer man underveis. Alltid med mål om at mottakeren av budskapet skal utføre en handling som skaper verdi for bedriften.

Du betaler per resultat

Med performance marketing betaler du for målbare resultater. De vanligste måtene å måle resultatene på er:

CPM (Cost-per-Mille)

Kostnad per tusen visninger.

CPC (Cost-per-Click)

Kostnad per annonseklikk.

CPL (Cost-per-Lead)

Kostnad per generert lead/kontakt.

CPA (Cost-per-Action)

Kostnad per handling.

Hvorfor er det viktig med måling av resultater i markedsføring?

Det er kun via målinger du kan få svar på om markedsføringen fungerer.

Hvis du måler konverteringer og salg, kan du også beregne hvor mye verdi markedstiltakene skaper. Dersom kampanjene koster mer enn de smaker er det jo ingen vits! Da bør du analysere og teste ut nye løsninger som fungerer bedre – f.eks. nytt publikum, andre plasseringer eller nye kommunikasjonskonsepter og kreativer.

Definer mål og sett KPI-er i markedsføringen

Hva er forretningsmålene for bedriften din? Dere har trolig både langsiktige, strategiske mål og delmål innen markedsføringen. Ettersom performance marketing tar utgangspunkt i kvantitative verdier, er det viktig å vite hva man skal måle for å nå målsettingen med markedsføringen.

Definer virksomhetens key performance indicators (KPI-er), og benytt disse som rettesnor i markedsføringen. KPI-er er parametere som du skal følge med på og som kan måles for å se om du når dine mål.

Fordelene med resultatbasert markedsføring

Det er mange fordeler med performance marketing. Her er noen:

  1. Resultatene er enkle å måle
  2. Algoritmer og segmenteringsmuligheter gjør det enklere å treffe riktig
  3. Lavere risiko enn tradisjonell annonsering
  4. Fleksibelt og enkelt å teste seg frem
  5. Gir bedre resultater og ROI (return of investment)
  6. God rekkevidde i mange kanaler
Butikkeier snakker i mobilen

Vanlige kanaler for performance marketing

Det er mange digitale kanaler som passer for performance marketing. De vanligste er:

  • Sosiale medier: Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn osv.
  • Søkemotorer: Google og Bing
  • Nettaviser: VG, DN, Finansavisen etc.

Annonseringsverktøyet Google Ads er vanlig å bruke for søkemotorer, nettaviser, YouTube og andre nettsider. For Facebook og Instagram bruker du Meta Business Suite. For Snapchat og LinkedIn bruker du kanalenes egne annonseringsverktøy.

Annonseringsverktøyene bruker også algoritmer for å optimalisere for deg og gi deg best mulig resultater etter de målene du har satt.

Tilbake til John Wanamaker.

Hva ville han tenkt hvis han levde i dag?

Det som er sikkert er at han ville klart seg med halvparten av markedsbudsjettet – hvis han hadde tatt i bruk performance marketing.