Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi er et verktøy som definerer hvilke budskap, virkemidler og kommunikasjonsmål som skal til for å nå strategiske mål i en virksomhet.
img

En kommunikasjonsstrategi inneholder

  • verdier, visjon og misjon
  • beskrivelse av dagens situasjon
  • målgruppeanalyse og kommunikasjonsmål
  • kommunikasjonskonsepter og kanalvalg
  • handlingsplan

Gi verdi til merkevaren

En god kommunikasjonsstrategi beskriver hvordan du skal kommunisere for å styrke relasjonen til dine målgrupper, og hvorfor produktet eller tjenesten din løser deres behov og utfordringer. Den skal altså bidra til å gjøre merkevaren din verdifull og relevant for hver enkelt målgruppe.

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

For å skape relevant og verdifullt innhold må vi ha en dypere forståelse av hvorfor folk bryr  seg om din merkevare og hvilken rolle den spiller i deres liv. Innsikt er grunnlaget som gir retning og kreative muligheter i utviklingen av en god kommunikasjonsstrategi. Den gir oss kunnskap om bransje, forretning, kunder, konkurrenter og målgrupper. Effektive og effektfulle kommunikasjonsstrategier tillater oss å målrette budskap til forskjellige kanaler og målgrupper, og videre optimalisere ut ifra resultater.

Strategier som engasjerer

En kommunikasjonsstrategi er på sitt beste når den engasjerer både innover og utover i en virksomhet. Den må eies av alle medarbeidere, også utenfor kommunikasjons- og markedsavdelingen. Samtidig skal den bidra til å styrke relasjonen til målgrupper og samarbeidspartnere. Ferskvann bidrar til utviklingen av en rekke strategier og verktøy som bygger organisasjon og merkevare sammen med målgruppene.