Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi er et verktøy som definerer hvilke budskap, virkemidler og kommunikasjonsmål som skal til for å nå strategiske mål i en virksomhet.
img

En kommunikasjonsstrategi inneholder

  • verdier, visjon og misjon
  • beskrivelse av dagens situasjon
  • målgruppeanalyse og kommunikasjonsmål
  • Digital strategi
  • kommunikasjonskonsepter og kanalvalg
  • handlingsplan

Gi verdi til merkevaren

En god kommunikasjons- og markedsføringsstrategi inneholder kommunikasjonsmål som er i tråd med forretningsmålene dine og informasjon om målgruppene. Videre inneholder den kommunikasjonskonsepter, virkemidler og tiltak som hjelper deg å oppnå målene.

Den beskriver hvordan du skal kommunisere for å styrke relasjonen til dine målgrupper, og hvorfor produktet eller tjenesten din løser deres behov og utfordringer. Den gir også informasjon om hvilke kanaler som er relevante å være i av hensyn til målgruppene og målene som er satt.

Digital strategi

Kommunikasjonsstrategien inneholder naturlig nok også en digital strategi, med digitale mål og KPI-er (måletall) og informasjon om hvordan bruke digitale kanaler og sosiale medier for å oppnå målene.

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

For å skape relevant og verdifullt innhold må vi ha en dypere forståelse av hvorfor folk bryr  seg om din merkevare og hvilken rolle den spiller i deres liv.

Innsikt er grunnlaget som gir retning og kreative muligheter i utviklingen av en god kommunikasjonsstrategi. Den gir oss kunnskap om bransje, forretning, kunder, konkurrenter og målgrupper. Effektive og effektfulle kommunikasjonsstrategier tillater oss å målrette relevante budskap til forskjellige kanaler og målgrupper.

Strategier som engasjerer

En kommunikasjonsstrategi er på sitt beste når den engasjerer både innover og utover i en virksomhet. Den må eies av alle medarbeidere, også utenfor kommunikasjons- og markedsavdelingen. Samtidig skal den bidra til å styrke relasjonen til målgrupper og samarbeidspartnere. Ferskvann bidrar til utviklingen av en rekke strategier og verktøy som bygger organisasjon og merkevare sammen med målgruppene.