Kundereiser og personas

Personas og kundereiser gir deg innsikt i målgruppers behov og utfordringer. Det gjør det enklere å lage en strategi og kommunikasjon som treffer.
img

Hvorfor lage personas og kundereiser?

  • Skreddersy strategi og kommunikasjon til målgruppen.
  • Øk målgruppens opplevelse av samhandlingen med din bedrift.
  • Øk andelen relevant trafikk, konverteringer og salg.

Personas

Hva er personas?

Personas er eksempler på målgruppen der en bedrifts typiske kunder personifiseres. I en persona oppgir man informasjon om demografi, interesser, ønsker, behov og atferd.

Lær mer om personas

Hvorfor lage personas?

Personas gjør det enklere å forstå hvem du kommuniserer med, slik at du kan lage tjenester, strategi, kommunikasjon og innhold som treffer og møter målgruppens behov.

Prosessen

Vi kan tilpasse prosessen etter bedriftens behov og budsjett. Typisk begynner vi med å samle inn og systematisere informasjon og data om målgruppen fra aktuelle plattformer og fra medarbeider i bedriften som har kundekontakt. Dette gjør at vi kan opprette utkast av personas.

Deretter utfører vi gjerne spørreundersøkelser og intervjuer for å bekrefte eller avkrefte noen antakelser vi har. Med den nye informasjonen redigerer vi personasene vi har. Til slutt lager vi visuelle presentasjoner av personasene.

Du kan ikke transformere noe du ikke forstår. Hvis du ikke forstår målgruppen og kundene dine, hvordan kan du da gi dem den opplevelse og den informasjonen de trenger for at du skal oppnå dine mål?
Josefin Sandberg

Kundereise

Hva er en kundereise?

En kundereise er den fullstendige livssyklusen før, under og etter et kjøp eller kundeforhold. “Kjøpsreise” er et annet nært beslektet begrep. Kjøpsreisen er kun de stegene en potensiell kunde tar frem til den utfører et kjøp, mens kundereisen også tar for seg stegene etterpå.

Hvorfor kartlegge kundereisen?

Ved å kartlegge kundereisen (eller brukerreisen) kan du se ting fra kundens perspektiv og få informasjon om vanlige kundesmerter og behov gjennom alle faser av kundereisen.

Innsikten gjør at du kan optimalisere kundereisen og planlegge relevant kommunikasjon som hjelper målgruppen med det de trenger hjelp med, uansett hvilket modus de er i. Det øker opplevelsen av merkevaren, og øker konverteringer og salg.

Prosessen

Vi samler først inn relevant data og informasjon fra dere og deres analyseverktøy. Deretter kartlegger vi hver personas nåværende kundereise og kontaktpunker med bedriften din. Dette gjør vi sammen i en workshop med dere.

Deretter vurderer vi hvordan vi kan forbedre kundereisen, og planlegger kommunikasjon og kanaler gjennom alle fasene. For enda mer innsikt i hva målgruppen lurer på innenfor hvert tema, sjekker vi også hva folk søker etter i søkemotorer.

Lær mer om kundereiser

Hva koster det å lage personas og kundereiser?

Prisen vil variere etter hvor omfattende prosjektet blir og hvor mange personas og kundereiser det er behov for. Ta kontakt så kartlegger vi for dine behov.