Kundereiser og personas

Personas og kundereiser gir deg innsikt i målgruppers behov og utfordringer. Det gjør det enklere å lage en strategi og kommunikasjon som treffer.
img

Hvorfor lage personas og kundereiser?

  • Skreddersy strategi og kommunikasjon etter målgruppen.
  • Øk målgruppens opplevelse av samhandlingen med din bedrift.
  • Øk andelen relevant trafikk, konverteringer og salg.

Personas

Hva er personas?

Personas er eksempler på målgruppen der en bedrifts typiske kunder personifiseres. I personasen oppgir man informasjon om demografi, interesser, ønsker, behov og atferd.

Lær mer om personas

Hvorfor lage personas?

Personas gjør det enklere å forstå hvem du kommuniserer med, slik at du kan lage tjenester, strategi, kommunikasjon og innhold som treffer.

Prosessen

Hvordan vi lager personas tilpasser vi etter bedriftens behov og budsjett. Typisk begynner vi med å samle inn og systematisere informasjon og data om målgruppen fra aktuelle plattformer og fra medarbeider i bedriften som har kundekontakt. Dette gjør at vi kan opprette utkast av personas. Deretter utfører vi gjerne spørreundersøkelser og intervjuer for å bekrefte eller avkrefte noen antakelser vi har. Med den nye informasjonen redigerer vi personasene vi har. Til slutt lager vi visuelle presentasjoner av personasene.

Du kan ikke transformere noe du ikke forstår. Hvis du ikke forstår målgruppen og kundene dine, hvordan kan du da gi dem den opplevelse og den informasjonen de trenger for at du skal oppnå dine mål?
Josefin Sandberg

Kundereise

Hva er en kundereise?

En kundereise er den fullstendige livssyklusen før, under og etter et kjøp eller kundeforhold. “Kjøpsreise” er et annet nært beslektet begrep. Kjøpsreisen er kun de stegene en potensiell kunde tar frem til den utfører et kjøp, mens kundereisen også tar for seg stegene etterpå.

Hvorfor kartlegge kundereisen?

Ved å kartlegge kundereisen (eller brukerreisen) kan du se ting fra kundens perspektiv og få informasjon om vanlige kundesmerter. Kartlegging av kundereisen sikrer at du ikke går glipp av sjansen til å samhandle med kunden din på noe tidspunkt. Det gjør det enklere å levere mer optimaliserte og personlige kundeopplevelser.

Prosessen

Først kartlegger vi alle mulige kontaktpunkter personasene har med bedriften din, som f.eks. sosiale kanaler, nettsteder og interaksjon med salgsteamet. Deretter oppretter vi kundereiser på tvers av disse ulike kontaktpunktene for hver persona. Vi planlegger også innholdstemaer og innholdstyper for de ulike delene av kundereisen.

Hva koster det å lage personas og kundereiser?

Prisen vil variere etter hvor omfattende prosjektet blir og hvor mange personas og kundereiser det er behov for. Ta kontakt så kartlegger vi for dine behov.