Markedsanalyse

Innsikt er kjernen i å drive relevant og målrettet kommunikasjon. For å få innsikt må man høste kunnskap. Med markedsanalyser kommer du fram til kvalifiserte data som gir bedre grunnlag for beslutninger.
img

En markedsanalyse inkluderer

  • kartlegging av drivere og barrierer
  • konkurrentanalyse
  • definisjon av kundereiser
  • målgruppebeskrivelser (personas)
  • testing og utvikling av konsepter
  • omdømme og profil
  • posisjonering
  • kommunikasjonsplattform

Det handler om å vite – ikke tro

Antakelser om kunder og markedet er sjelden direkte årsak til suksess og lønnsomhet.

Det handler om å kombinere fakta med vågal erfaring. Det handler om å finne ny innsikt når vi vet for lite. Det handler om å øke verdien av dine investeringer i kommunikasjon. Det handler om å sikte mot et tydelig definert mål. Og kanskje mest av alt handler det om å ta kundene på alvor.

Vi hjelper deg med faktabasert og kreativ kommunikasjon

I samarbeid med markedsanalyseselskapet Signifikans AS kan vi gi deg nyttig innsikt. La oss være bindeleddet mellom din merkevare og dine kunder. Ved å prate med nettopp dine målgrupper får vi inngangsverdier og premisser for å utvikle relevant kommunikasjon til dine målgrupper.

Pris for markedsanalyse?

Hva markedsanalysen vil koster avhenger av hvilken metodikk som brukes og hvor omfattende analysen er. Ta kontakt, så gir vi deg et estimat tilpasset den innsikten du trenger.