Markedsanalyse

Innsikt er kjernen i å drive relevant og målrettet kommunikasjon. For å få innsikt må man høste kunnskap. Med markedsanalyser kommer du fram til kvalifiserte data som gir bedre grunnlag for beslutninger.
img

En markedsanalyse inkluderer

  • kartlegging av drivere og barrierer
  • konkurrentanalyse
  • definisjon av kundereiser
  • målgruppebeskrivelser (personas)
  • testing og utvikling av konsepter
  • omdømme og profil
  • posisjonering
  • kommunikasjonsplattform

Det handler om å vite – ikke tro

Antakelser om kunder og markedet er sjelden direkte årsak til suksess og lønnsomhet.

Det handler om å kombinere fakta med vågal erfaring. Det handler om å finne ny innsikt når vi vet for lite. Det handler om å øke verdien av dine investeringer i kommunikasjon. Det handler om å sikte mot et tydelig definert mål. Og kanskje mest av alt handler det om å ta kundene på alvor.

Vi hjelper deg med faktabasert og kreativ kommunikasjon

I samarbeid med markedsanalyseselskapet Signifikans AS kan vi gi deg nyttig innsikt. La oss være bindeleddet mellom din merkevare og dine kunder. Ved å prate med nettopp dine målgrupper får vi inngangsverdier og premisser for å utvikle relevant kommunikasjon til dine målgrupper.