Hva er personas og hvordan lager du dem?

Ved å bruke personas kan du enklere målrette markedsføring og strategi, noe som gir deg større sannsynlighet for å nå dine mål. Men hva er egentlig personas, og hvordan lager du dem?
Hva er personas

Hva er personas?

En persona er en fiktiv dybdeprofil av en type menneske som du ønsker å nå ut til. I motsetning til tradisjonell målgruppetankegang der man fokuserer på demografiske variabler som alder, kjønn, bosted og rolle, går personastankegangen lengre i å bli kjent med dine nåværende eller potensielle kunder. En persona er derfor bygget på hvordan en kunde er, og ikke hvor eller hva.

Viktigheten av å finne bedriftens personas

«Vi kjenner vår målgruppe», sier mange markedssjefer og bedriftsledere. Og mange har rett – til en viss grad. Dersom bedriften din har en stor målgruppe, vil imidlertid kommunikasjonen fort bli generell, uinteressant og upersonlig dersom alle i målgruppen er mottakere av samme budskap.

Dersom kun 15 % av de som mottar budskapet ønsker produktet eller tjenesten du tilbyr, så sitter du igjen med 85 % som ikke synes innholdet er interessant, og i verste fall ser på det som spam.

Kjenner du dine personas, så slipper du at ikke-relevante mottakere får (og i verste fall irriterer seg over) irrelevant innhold. Dessuten kan du plassere markedsbudsjettet ditt riktig – slik at du treffer blink med kommunikasjonen din.

Når du skal definere dine personas (for du har nesten garantert flere enn én), ser du på hvilke behov, utfordringer eller bekymringer personen har – og hvordan personasene oppfører seg under kundereisen og beslutningsprosessen. Man ser altså på grunnen til hvorfor kundene gjør som de gjør, og veien frem til de foretar kjøp av et produkt eller en tjeneste.

Hvordan lager man personas?

1. Hva trenger dere å vite?

Første delen av jobben med å finne virksomhetens personas starter internt. Hvilke spørsmål ønsker dere svar på? Alder, kjønn, utdanning og stillingstittel er typisk demografiske spørsmål.

I denne fasen er det  lurt å hente informasjon fra Google Analytics og sosiale mediekanaler, for å få informasjon om demografi og interesser. Noe som er grunnleggende fakta før man utdyper personasene.

Hvilke utfordringer ønskes løst når leseren søker på nett, hvilke utfordringer oppleves ved  kjøp av din vare eller tjeneste og eventuelle bekymringer eller hindringer på vei til å kjøpe din vare eller tjeneste? Utelat ja/nei-spørsmål. Her ønsker dere å finne spørsmål som omhandler hva, hvorfor, hvordan og når.

2. Innsamling og systematisering av informasjon

Etter å ha definert spørsmålene dere ønsker svar på i første del, har dere sannsynligvis fått et innblikk i hvem dere tror de ulike personasene er. Inkluder kollegaer som har kundekontakt eller sitter med info om kundene eller potensielle kunder. Selgere og medarbeidere på kundeservice kan sitte på gull. Disse bør derfor være med i prosessen om å svare på de ulike spørsmålene/infopunktene for hver personas.

3. Start spørringer og intervjuer

For å verifisere at antakelsene om personasene er riktige, anbefaler vi å lage spørreundersøkelser eller holde intervjuer av eksisterende og gjerne potensielle kunder (leads). Eksisterende kunder, både fornøyde og misfornøyde, er en god start ettersom de har et forhold til firmaet ditt. Potensielle kunder kjenner ikke firmaet like godt, og kan derfor komme opp med viktige svar som omhandler hva, hvorfor, hvordan og når.

4. Analyse og sortering av svarene

Når dere har fått inn svarene, er det på tide å systematisere. Dere vil nå se at det dukker opp klare fellesnevnere og gjengangere i svarene. Disse danner grunnlag for å definere firmaets personas.

5. Lag en visuell presentasjon av de ulike personasene

Personliggjør de ulike personasene med et portrettfoto. Navngi de ulike personasene ut fra typiske egenskaper som er avdekket i analysen. Eksempler på navngivning av personas er Sigvart Selvhjulpen, Trygve Toppleder, Økonomiske Øyvind eller Sara Student. Ta utgangspunkt i de typiske egenskapene som hver enkelt persona har, og lag et fornavn eller etternavn som passer.

Personas template

Du kan gjerne bruke en personas template for å gjøre arbeidet raskere og enklere. En personas template er en redigerbar mal der du enkelt kan fylle ut informasjon i ferdig definerte felt. Ta for eksempel utgangspunkt i Hubspot eller Xtensio sine digitale personabyggere. Lykke til i arbeidet med å bygge personas!

Eksempel på personas fra Hubspot

Eksempel på persona i Hubspot

Hjelp til å bygge firmaets personas?

Synes du det virker komplisert, eller kanskje virksomheten din har nok med å fokusere på kjernevirksomheten? Da kan du kontakte oss, så kan vi bistå med å bygge personas.