MbryO

MbryO
Geno ønsket å lage en egen merkevare av sitt nye, teknologiske produkt NRF-embryo.

Bakgrunn

Genos hovedoppgaver er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og en rekke land i  Europa, USA og Midt-Østen.

Hovedproduktet, Norsk Rødt Fe (NRF)/Norwegian Red, har vært enerådende som mjølkekurase i Norge siden 1960-tallet. En embryokalv vil representere de mest spennende genetiske kombinasjonene som NRF-rasen kan tilby.

Ferskvann ble engasjert i hele reisen, fra navneprosess til grafisk utvikling av logo og elementer til uttak av den nye merkevaren.

Målgrupper

Norske storfebønder som ønsker å øke sin besetning på en trygg og forutsigbar måte ved hjelp av embryo fra NRF (Norsk Rødt Fe). Hovedfokus på den kommende generasjon av «moderne» storfebønder, med ønske om å ta i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder.

Løsning

Navnet MbryO ble valgt for produktet. Selve skrivemåten viser en moderne og ungdommelig måte å forkorte ordet embryo på, samtidig som man enkelt kan forstå hva det betyr. I tillegg gir det merket egenart og skiller Genos embryo-produkt fra andre tilsvarende produkter i samme kategori.

O-en i logoen symboliserer egget som blir befruktet av en sædcelle, og denne sammensmeltingen er selve kjernen i produktet. Den karakteristiske røde fargen henspeiler på det sterke arvematerialet i NRF, og rødt er en hovedfarge i øvrige merkevareprofiler i Geno-familien. Logoen er bygget opp for å samsvare med det øvrige merkevarehierarkiet i Genos produktportefølje samtidig som det også skal skille seg nok ut fra disse.

Teamet

Art director Amund Flisen, prosjektleder Cathrine Nilsen og rådgiver Pål Henning Berg har jobbet med prosjektet hos Ferskvann.

Brosjyre_mockup Geno