REDX

Geno RedX
Geno ville skape en merkevare av sin kjønnsseparerte sæd fra NRF (Norsk Rødt Fe). Samtidig skulle markedsposisjonen befestes som verdensledende i sitt felt og understreke den norske identiteten.
Logo for RedX

Bakgrunn

Genos hovedoppgaver er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og en rekke land i  Europa, USA og Midt-Østen.

Geno har en egenprodusert, kjønnsseparert sæd som kun tilbys på kurasen Norsk Rødt Fe (NRF)/Norwegian Red.

Målgrupper

Melke- og kjøttfebønder i Norge, EU og USA som ønsker forutsigbarhet i forhold til kjønn og avlsplanlegging.

Utfordring

Geno ønsket å lage en merkevare av sin kjønnsseparerte sæd fra Norsk Rødt Fe. Samtidig skulle Genos markedsposisjon befestes som verdensledende i sitt felt, og understreke selskapets norske identitet via nøkkelproduktet, kurasen Norsk Rødt Fe.

Mockup RedX-annonse i magasin

Løsning

Oppdraget bestod i navneprosess, visuell produktprofil, produktlogo og film. Med utgangspunkt i kurasens navn og kjønnskromosomet X, ble navnet REDX født, og en logo i tilknytning til navnet ble designet. Neste steg i prosessen var å lage en informativ og engasjerende fortelling som skilte seg fra konkurrentene.

Det ble produsert en film hvor vi følger odelsjenta Hanna Storlien som vil undersøke hva REDX er, og om det er aktuelt i egen gårdsdrift. Sjangermessig plasserer filmen seg godt innenfor infotainment og tonen er lettbeint. Filmen ble også delt opp i småkapitler for bruk på sosiale medier mot det globale markedet.

Teamet

Art director Amund Flisen, prosjektleder Cathrine Nilsen og rådgiver Pål Henning Berg har jobbet med prosjektet hos Ferskvann.

Spille