Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

På døra til kontoret vårt har vi stolt klistret beviset: Vi er nå Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi tar et aktivt miljøansvar og bidrar med det vi kan til grønn omstilling.  
Ferskvann Reklamebyrå er Miljøfyrtårn-sertifisert

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift gir oss verktøy som gjør at vi kan jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, ansvarlighet og innkjøp. Samtidig møter vi kundenes forventninger til ansvarlighet, og tilfredsstiller de stadig strengere miljøkravene i offentlige anbud. 

Viktige grep i grønn omstilling 

Som følge av endringer av holdninger og forventninger i samfunnet hadde vi i Ferskvann allerede tatt noen viktige grep for å redusere klimaavtrykket vårt.  

– Samkjøring eller bruk av kollektivtilbudet ved reiser til kunder og er ute på film- og fotooppdrag har vært en godt innarbeidet vane i flere år, og dette vil vi selvsagt fortsette med i fremtiden også, sier prosjektleder Cathrine Nilsen som er Miljøfyrtårnansvarlig i Ferskvann. 

Prosessen mot å bli en Miljøfyrtårn-bedrift har også pekt ut noen områder vi kan forbedre oss på. 

– Fremover vil vi fokusere spesielt på å redusere energiforbruket i våre egne lokaler, vi skal redusere avfallsmengden vår og redusere kostnader og klimaavtrykk gjennom mer bærekraftige praksiser. Vårt mål er å ta ansvar og bidra på vår måte, fordi vi tror at selv de små endringene vi gjør vil kunne ha en betydelig og positiv innvirkning når de legges sammen med innsatsen til andre i den store sammenhengen, forteller Cathrine videre.  

Bilde av avfalls- og ombruksinstruks for Ferskvann, holdt opp av en hånd.

Reklamebransjens særlige ansvar

Selv om tjenestevirksomheter som Ferskvann ikke har det største klimaavtrykket i det daglige, tilhører vi en bransje med et særlig ansvar siden vi er med på å påvirke forbrukeradferd. Daglig leder Ola Risheim mener det er her vi kan ha størst innvirkning i klimakampen 

– Som reklamebyrå er vi bevisst vår rolle i å forme forbrukeradferd med hensyn til miljøet. Vår bransje har en mulighet til å fremme bærekraftig forbruk gjennom våre budskap og kampanjer. Samtidig har vi et etisk ansvar for å unngå grønnvasking og for å redusere overforbruk av ressurser. Dette ansvaret tar vi på alvor, derfor skal vi jobbe aktivt for å integrere miljøhensyn i vårt arbeid, sier Ola.   

Bærekraft kan vise seg i mange ulike former. Gjennom flere år har vi som byrå bidratt med strategier og ulike kreative tilnærminger til prosjekter som enten kommuniserer bærekraft eller har hatt bærekraft som mål. Design av resirkulert førstehjelpskoffert for LHL, animasjonsfilm om sirkulærøkonomien i Hoff, markedsføring av kollektivtilbudet for Innlandstrafikk, er bare noen av eksemplene. 

– Fremover skal vi fortsette å kombinere vårt og kundenes miljøengasjement, og bruke det til å skape kreativ og overbevisende kommunikasjon som inspirerer til holdninger og handling for en mer bærekraftig fremtid, sier Ola.  

 

Mann låser fast sykkelen sin i et sykkelstativ

Dokumentert miljøinnsats

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er også den mest brukte sertifiseringen for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden der de viktigste oppgavene er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bedrifter som er Miljøfyrtårnsertifisert har gode forutsetninger til å bidra til disse bærekraftsmålene avhengig av hvilke kriterier de sertifiseres etter. 

Ikoner for FNs bærekraftsmål nummer 8, 10, 11, 12, 15 og 17.

Har du forslag til forbedringer?

Ved å sertifisere oss har vi forpliktet oss til å kontinuerlig forbedre bærekraftsarbeidet, vi er derfor kun i startgropa med denne jobben. Vi hører derfor gjerne fra deg som kunde om du har forslag til grønne endringer vi kan gjøre. Les mer om noen konkrete mål vi skal jobbe mot i 2023.