Chat GPT: Eksklusivt intervju med Steve Jobs og Barack Obama

Hva er egentlig utfordringene med de store sosiale medieplattformene og deres påvirkning på miljøet?

Vi fikk vår nye venn Chat GPT til å sette opp en samtale mellom Apple Inc. grunnlegger Steve Jobs og USAs tidligere president Barack Obama, for å finne ut litt mer.

Samtalen mellom Obama og Jobs løper lett, men vi skjønner fort at de er bekymret. De illustrerer et enormt behov for energi. Chat GPT leverer linje etter linje med kommunikasjon mellom de to kjempene der på skjermen.

Jeg tar meg i å lure på om vi er de eneste som får se denne historiske samtalen mellom to smarte mennesker. Eller er det mennesker, for hvordan blir dette egentlig? Vel, uansett …

Facebooks energiforbruk

Diskusjonen mellom de to gigantene på skjermen fortsetter. Ifølge rapporter fra Greenpeace, brukte Facebook alene utrolige 5,6 gigawatt elektrisitet i 2020. Tar vi dette til lokale forhold så krever Facebook 37,33 installasjoner, lik den Green Mountain bygger på Heggvin, for å leve.

Ser vi på det estimerte forbruket til Facebook, som Chat GPT gir oss, vil Facebook alene konsumere 4,7 ganger Norges totale vindkraftproduksjon i 2024.

Spørsmålet som reises i dialogen fra Chat GPT er: Hvor skal all denne energien komme fra? Selv om noen av disse selskapene har tatt skrittet mot bruk av fornybar energi, er det fremdeles en enorm avhengighet til fossile energikilder.

Det er nesten så teknologien tar seg en liten pause, der det tar litt ekstra lang tid før Obama resonnerer: Den økte produksjonen av energi fra fossile brensler kan forårsake ytterligere skade på miljøet og akselerere klimaendringene. Dette er en trussel som vi ikke har råd til å ignorere.

Har Mark Zuckerberg en løsning?

Siden Facebook blir trukket frem som et eksempel er det viktig at vi slipper dem til i debatten. «Hvordan ville Mark Zuckerberg og Meta kommentert det enorme energibehovet til Facebook?» Spør vi Chat GPT.

Oppsummert mener Facebook at følgende ideer kan løse klimautfordringene skapt av sosiale medier:

  • Energibruksoptimalisering
  • Investering i fornybar energi
  • Innovasjon i energilagring
  • Energisamarbeid med andre selskaper
  • Transparens og ansvarlighet

GPT presiserer at dette ikke er offisielle uttalelser fra hverken Meta eller Zuckerberg, men det gir oss en ide om de mulige svarene vi kunne fått i en reell situasjon.

Kan vi minke karbonavtrykket?

Det kan virke som alle personene vi har fått GPT til å finne opp et intervju eller en samtale med, er enige om at de store sosiale mediene gir oss enorme utfordringer.

De store aktørene kan ta grep for å minimere sitt karbonavtrykk, men uansett hvordan vi vrir og vender på det, handler dette om vår bruk av mediene. Medieplattformene vil fortsatt trekke oss inn i deres verden, og vi ønsker å bli trukket inn.

Vi har alle et ansvar for å redusere karbonavtrykket. Vi kan alle sende en snap eller to færre, like et par kattevideoer mindre, eller bare lese en bok. Samtidig er det dumt å kaste stein når GPT finner på samtaler for oss.