Innlandet fylkeskommune

Utvikling av nytt fylkesvåpen og grafisk profil for Innlandet fylkeskommune.

Oppland + Hedmark = Innlandet

I forbindelse med sammenslåingen av Oppland og Hedmark fylkeskommune, ble det utlyst en konkurranse for utforming av fylkesvåpen for det nye fylket Innlandet. Oppgaven var å forme og videreføre utvalgte innspill fra befolkningen. Ferskvann designet et uttrykk som skulle favne fylket som et knutepunkt, og samtidig si noe om naturrike omgivelser uten å bli for figurative. Ferskvann gikk seirende ut av konkurransen med gode skussmål fra juryen.

Fylkesvåpenets symbolikk er både gjenkjennelig, imøtekommende og inkluderende for hele Innlandet.
Juryen
Innlandet fylkeskommune, grafisk profil

Grafisk profil

Profilen består av nytt navnetrekk og fylkesvåpen etter heraldiske prinsipper, retningslinjer for fargebruk med hensyn til universell utforming, design av grafiske elementer, utvikling av designsystem og oppsett av typografiske retningslinjer.

Logosymbolet er designet med utgangspunkt i naturen og menneskene vi omgir oss på Innlandet, og har et rent visuelt uttrykk med enkle former og en åpen symbolikk. Målet med det visuelle uttrykket er å synliggjøre organisasjonen, tjenestene og sørge for at Innlandet fylkeskommune oppfattes som troverdige og profesjonelle på alle flater.

Trykksaker, Innlandet fylkeskommune
Banner Innlandet fylkeskommune
Mobil med logo av Innlandet fylkeskommune

Virksomhetslogoer

Samtlige virksomhetsområder har logoer basert på fylkesvåpenet, som tannhelseklinikker og videregående skoler. Områdene deler også fargepalett og designelementer med moderorganisasjonen.

Board, Innlandet fylkeskommune
Folder Innlandet fylkeskommune