Clevair

ClevAir
Et langsiktig og strategisk arbeid med SEO og innhold, og et godt samarbeid, har resultert i økt trafikk og massevis av topp 10-plasseringer i Google.

ClevAir, som tidligere gikk under navnet Smart Plants, er det ledende norske selskapet innen optimalisering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg. Deres plattform reduserer bygningers strømforbruk med inntil 40 %.

Ved å kombinere personas og kundereiser med søkeordsanalyser, har vår digitale rådgiver, sammen med ClevAir, begynt å bygge opp et bibliotek av relevante fagartikler. Artiklene generer organisk trafikk, svarer på spørsmål som potensielle kunder lurer på og hjelper dem videre på sin kundereise.

Lett å jobbe med, veldig god kommunikasjon, rapporter og resultater. Josefin har blitt et verdifullt medlem av teamet vårt, og jeg ser frem til våre fremtidige prestasjoner.
Sonja Sepa, markedssjef i ClevAir

Trafikk til nye nettsider

Da samarbeidet startet hadde ClevAir nylig opprettet en ny nettside med sitt nye bedriftsnavn. De ønsket mer og relevant trafikk til nettsiden og ville bygge opp en base med godt og søkemotoroptimalisert innhold før de brukte penger på annonsering.

En utfordring for SEO-prosjektet var at ClevAirs produkt er en smal nisje med lavt volum på de mest relevante søkeordene.

Strategi og gjennomføring

Løsningen ble å sørge for god rangering på de relevante søkeordene og i tillegg gjøre målgruppen bevisst på mulighetene ved deres type tjenester. Dette ved å nå dem på andre nærliggende og relevante temaer.

Vår digitale rådgiver begynte med en innholds- og konkurrentanalyse, etterfulgt av søkeordsanalyser for hovedsidene. Deretter ble sidene søkemotoroptimalisert.

Personas og kundereiser

Sammen med kunden ble det laget personas og kundereiser. I arbeidet tok vi utgangspunkt i informasjon ansatte i ClevAir hadde om kundene. Dette ble komplettert med data fra Google Analytics og sosiale medier, i tillegg til at ClevAir selv utførte en spørreundersøkelse for å bekrefte at våre antakelser var riktige.

Innholdsrevisjonen, søkeordsanalysene og konkurrentanalyserapportene var svært detaljerte og handlingsrettede. SEO-veiledningen hjalp oss med å produsere innhold av høy kvalitet som ga oss en svært tilfredsstillende økning i organisk trafikk.
Sonja Sepa, ClevAir

Kontinuerlig rådgivning og SEO-arbeid

Gjennom prosjektet har vår digitale rådgiver veiledet innen SEO, innholdsstrategi og innholdsplanlegging. Hun har blant annet foreslått innhold, gjort søkeordsanalyser, arbeidet med lenkebygging, veiledet skribenter og optimalisert innhold med tanke på SEO, lesbarhet, lenker, CTA-er og konvertering.

Kontakten med markedssjef Sonja i ClevAir har vært tett og med kommunikasjon nesten daglig. Det som begynte som et tidsbegrenset prosjekt, utviklet seg til et langsiktig samarbeid.

Til tross for en avstand på 2 400 km føles Sonja som en av mine gode kollegaer, og jeg er veldig engasjert i ClevAir og prosjektet vårt.
Josefin Sandberg, digital rådgiver i Ferskvann

Svært gode resultater

  • Den organiske trafikken har økt med 271 %
  • Topp-10-plasseringer i Google har økt fra 2 til 75
  •  Merkekjennskapen har økt betraktelig
  • Antall konverteringer har økt med 60 %
  • Antall domener som lenker til ClevAir har vokst fra 48 til 125