Block Updates Full Width Title

NTO deler intensjonen om større økonomisk forutsigbarhet for etablerte scenekunstkompanier. I vårt innspill til utformingen av en ny ordning som skal sikre dette, peker vi. NTO deler intensjonen om større økonomisk forutsigbarhet for etablerte scenekunstkompanier. I vårt innspill til utformingen av en ny ordning som skal sikre dette, peker vi. NTO deler intensjonen om større økonomisk forutsigbarhet for etablerte scenekunstkompanier. I vårt innspill til utformingen av en ny ordning som skal sikre dette, peker vi.