Velkommen på buss, Innlandet Trafikk

Før Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk skulle bli til Innlandstrafikk 1. Januar 2020, var det viktig for dem å informere de reisende at overgangen til det nye selskapet ville gå knirkefri og uten store endringer. De ønsket da en kampanje som kunne fortelle dette på en morsom og folkelig måte.

Målgruppen var gamle og potensielt nye kollektivreisende i Hedmark og Oppland/Innlandet.

Kampanjen

Mye morsomt kan komme fra barnemunnen, og det ble grunnlaget for idéen vi solgte inn til  kunden. Vi tok derfor med oss kamera og mikrofon til en barnehage på Lillehammer og stilte et utvalg barn spørsmålet om hva dem trodde ville skje med bussen når de to selskapene ble til Innlandstrafikk. Svarene ble som vist i filmene her, morsomme, drømmende, og til slutt fornuftig.

Resultatet ble tatt ut som annonsering på Snapchat, Facebook og kino både før og etter nyttår. I tillegg ble det satt opp info-stands på skysstasjonene rundt omkring i Innlandet, og kjørt ren info som annonser i avis og som animasjon på infotainments på bussene.