Nordic VR Forum – Konferanse for kunnskap, teknologi, VR og AR

Nordic VR Forum er en konferanse rettet mot næringslivet. Hensikten med konferansen er å sette Innlandet på kartet som et kraftsenter innen VR og belyse mulighetene som finnes for ulike bedrifter.

Det ble utviklet et symbol av bokstavene “V” og ”R” som bygger på en lek med tredimensjonale former og er konstruert med vinkler som i virkeligheten ikke er mulig. Dette symboliserer hvilke muligheter som finnes ved bruk  VR/AR teknologi. Symbolet egner seg alene og som bærende element for det grafiske uttrykket generelt.