MTNC (Manufacuring Technology – Norwegian Catapult centre) skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

En stor del av jobben vi gjør for MTNC er å finne måter å kommunisere et helt nytt tilbud som involverer helt ny teknologi. Utformingen av språk og visualisering blir spesielt kritisk når man skal gjøre komplekse temaer interessante og forståelige.

Plater på 5×2 meter som visuelt forklarer litt om hva MTNC er og hvordan bedrifter kan få hjelp til å optimalisere sin produksjon med det aller nyeste av teknologi.