Kundeutbytte: Kampanje for Sparebank1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet betalte, som første bank, ut kundeutbytte i 2018. I den anledning ønsket de å øke bevisstheten rundt utbetalingen i befolkningen generelt og blant egne kunder. Kundeutbytte ble profilert som en USP overfor konkurrerende banker i markedet.

Utbytteordningen er et tiltak som skal sikre lojalitet blant eksisterende kunder og være en trigger for rekruttering av nye kunder.

Løsning:

Kampanjen ble delt inn i tre underfaser, FØR – UNDER – ETTER utbetaling av kundeutbytte.

Bankens verdier og varme mellommenneskelige profil fikk bla. ansikt i Trond og Anne, det ble laget en egen utbytte kake for kundeutbytte dagen og det var nedtelling til den store happeningen.

Kanaler for kampanjen var:

Banner, nyhetsbrev, SOME, skjermer og plakater i egne kanaler

Boards, digitale bannere, SOME og radio i betalte kanaler

Kampanjen resulterte i høy aktivitet i forbindelse med utbetaling av kundeutbytte, både på visninger og klikk. Gjennomsnittlig klikkrate på hovedbannere var 2.02% (benchmark 0,5%) og antall nye kunder i kampanjeperioden var all-time high. Nesten 100% av bankens kunder kjenner nå til kundeutbyttet.