Konjunktur Innlandet 2016

Kunde: Sparebanken Hedmark – Oppdrag: Konjunkturbarometer – År: 2016 – Link: Sparebanken Hedmark

Hvordan ser næringslivet i Innlandet ut i 2030?

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet, utarbeidet av Sparebanken Hedmark i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse.

Design, illustrasjon og animasjon er gjort av Ferskvann Reklamebyrå.

Animasjonsfilm