Informasjonsfilmer for Norsk Vann

Kunde: Norsk Vann – Oppdrag: Informasjonsfilm – År: 2016 – Link: norskvann.no

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen i Norge. I samarbeid med miljødirektoratet ga de oss utfordringen om hvordan man kunne kommunisere med kommunale rådgivere på en mer utradisjonell måte. Målet var å  fortelle disse at det finnes en ny rapport fra Norsk Vann de burde benytte i sitt reguleringsarbeid.

Vi utviklet et filmkonsept, en gjennomgangsfigur og produserte to humoristiske og apetittvekkende informasjonsfilmer, til bruk i bl.a. sosiale medier og på egne nettsider. Filmene kan du se under her.