HOA – Antikk- Retro- og Samlermarked – «Bli med på skattejakt!»

Bakgrunn

Vårmarkedet i Vikingskipet er en Retro- antikk- og samlermesse. For å fange interessen til
potensielle besøkere ønsket vi å appellere til «skattejegeren» som bor i oss alle.

Målgrupper:

Primærmålgruppe: kvinne/mann 18-65 år. Geografisk nedslagsfelt: Hedmark, Oppland, samt deler av Akershus.

Oppdrag og løsning:

Vi fikk i oppdrag å utvikle ide/konsept og en helehetlig kampanje for arrangementet.
Vinklingen på budskapet i de ulike flatene ble hentet fra historier fra antikk og samlermarkeder i inn og utland hvor de mest fantastiske og verdifulle ting har blitt oppdaget ved en tilfeldighet. Fra sjeldne dokumenter til verdifulle malerier. Oppsummeringen ble at; Nå kan du selv gå på skattejakt!
Kanaler: Radiospotter. Statiske og animerte annonser på Facebook, Instagram, video-ads på SnapChat, samt SnapChat geofilter til bruk under arrangementet. I tillegg ble det utviklet bussreklame og printannonser for avis og fagblader.
Kampanjen engasjerte bredt og trakk mange besøkende til arrangementet. All time high!