Hamar kommune – verdigrunnlag

Utfordring: Hvordan fange interessen til 2600 ansatte i Hamar kommune som skal engasjeres i kommunens nye verdigrunnlag? Minihefter med verdigrunnlag og visjoner blir i de fleste tilfeller lest en gang for deretter å bli lagt i en skuff eller søppeldunk.

Oppgave: Lag noe utradisjonelt som skaper oppmerksomhet og engasjement rundt Hamar kommunes verdiord: modig – åpen – pålitelig – helhetlig.

Løsning: En spåmaskin! Kommunen har fire verdier som passet til spåmaskinens fire hjørner. Spåen ble dekorert med bilder som understøttet verdiene til Hamar kommune. Bildene ble tatt av ansatte ved kommunens ulike avdelinger og institusjoner.

Spåen ble sendt ut til gruppemøter i de forskjellige kommunale avdelingene og ble en umiddelbar suksess. Istedenfor å bla selv i et hefte satt medarbeiderne og ”spådde” hverandre i kommunens verdier.

Det er også en dobbelbunn i konseptet: Å spå handler om å se inn i fremtiden – kjerneverdier og visjon er den veiledende kursen som skal veilede kommunens ansatte inn i fremtiden.