Geno/NRF HD Genomics – Ikke bare ei ku

Bakgrunn

Genos hovedoppgaver er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og en rekke land i  Europa, USA og Midt-Østen. I dette ligger forskning, utvikling og drift av avls-systemer, samt forskning og utvikling innen reproduksjon og helse hos storfe.

Hovedproduktet, Norsk Rødt Fe (NRF) / Norwegian Red, har vært enerådende som mjølkekurase i Norge siden 1960-tallet. Her er driftsoppleggene slik at også storfekjøtt-produksjonen hovedsakelig foregår på mjølkekyr.

Geno eksporterer NRF-sæd til over 20 forskjellige land i alle verdensdeler. Kurasen er i ferd med å befeste seg som verdens mest lønnsomme, klimavennlige og bærekraftige storferase.

Målgrupper:

Melke- og kjøttfebønder, Norge og EU/USA  (filmen er også laget i engelsk versjon)

Oppdrag og løsning:

Oppdraget var å utarbeide en informativ film for Norsk Rødt Fe, med utgangspunkt i naturlige og norske omgivelser. Både for å befeste posisjonen som verdensledende og verdens mest klimavennlige rase og samtidig understreke norsk opphav og identitet.

Filmen viser noe av den avanserte forskningen som ligger bak og hvordan dette kommer bonden tilgode og følgelig;  at ei ku er ikke bare ei ku. Filmen blir i hovedsak benyttet på digitale flater, som informercial til eksisterende og nye kunder og vist på seminarer, egne websider og som innlegg i sosiale medier. I en ellers konservativ bransje, var det viktig å fremstå litt annerledes og med stor grad av selvtillit og at nitid FoU har gitt markedet noe av det ypperste som finnes av  avlsmateriale i verden.