Verdensnyhet fra Hamar

Kunde: Hamar Kommune – Oppdrag: Digital årsmelding – År: 2017 – Link: Hamar kommune

Hamar kommune fikk et godt økonomisk resultat i 2016. Budsjettstyringen har vært god med tett oppfølging gjennom året, og hele organisasjonen har levert på de målene som ble satt i budsjettet.

Årsmeldingen har tradisjonelt “bare” vært et sett med dokumenter som med tekst, tabeller og bilder har oppsummert den kommunale virksomheten i året som gikk. I årets utgave er det gjort flere grep for å løfte fram innholdet på en bedre måte.

"Det viktigste i verden, er det som skjer der du bor!"


Gjennom fem korte filmer, tatt opp på ulike lokasjoner, får seerne et innblikk i vekst, utvikling, satsingsområder for barn og unge, helseløft og kultursatsing i kommunen. En gjennomgangsfigur, kall ham gjerne Mr. Hamar, fronter det som har skjedd – det som vi har valgt å kalle for verdensnyheter.