ALLMA – digital skogbruksplan

En skogbruksplan gir deg oversikt over eiendommen og du får et grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestand og anbefaler hvilke tiltak som bør eller må utføres i det enkelte bestand. Før kom skogbruksplanen kun på papir. Med ALLMA er skogbruksplanen blitt digital og alltid med deg via iPhone og nettbrett. Den teknologiske utviklingen har gjort skogbruksplanen enda bedre og mer nyttig enn tidligere. Grunnfundamentet i ALLMA er en moderne database for lagring og produksjon av skogbruksplandata.

ALLMA er en forkortelse for ALLSKOG, Mjøsen Skog og AT Skog. Disse tre skogandelslagene står bak utviklingen.

Logoen symboliserer et kart-tegn på et kart, samtidig som det er en A (for ALLMA). Kart er essensielt i en skogbruksplan og alle handlinger og funksjoner i ALLMA tar utgangspunkt i kart over den aktuelle skogeiendommen.

Fargepaletten er hentet fra skogen og skogsdrift med to grønne valører, en mørk  fra barnåler og blader, og en lysere grønn fra spirer, supplert med egn rød-oransj fra skogsmaskiner.