Dele med deg – Sparebank 1 Østlandet

Sparebanken Hedmark ble i 2017 den første, og så langt den eneste, banken med kundeutbytte.

De deler overskuddet – kundene får utbyttet. Utfordringen til byrå var å komme opp med et kommunikasjonskonsept som forteller om en oppsiktsvekkende banknyhet på en sympatisk måte.

Banken deler mye med sine kunder og andre i markedsområdet, dette være seg sponsorkroner til lag og foreninger, gode opplevelser gjennom arrangementer de støtter,  gaver til allmennyttige formål, kunnskap, gode råd, og nå sist; utbytte på lån og innskudd.  Vi ønsket å ta tak i dette med å dele og utviklet et konsept rundt «Dele med deg».

«Dele med deg» ble i lanseringsfasen visualisert gjennom tre ulike par som deler noe de vanligvis ikke ville ha delt.

Eks: en biker og en gammel dame deler hår, en gammel mann og en ung dame deler longboard og to jenter, en soss og en goth, deler noe som skjer på mobiltelefonen.

Kampanjen ble massiv lansert med statiske og digitale boards i Oslo, plakater,  skjermer og annonser (print og digitalt) i hele markedsområdet (Oslo, Hedmark og Oppland), i tillegg til full utrulling i sosiale medier.