Dolphicam2


Vi har bistått Dolphitech med kommunikasjon og visuell utforming rundt utvikling og lansering av 2. generasjon av Dolphicam. Dette er et høy-teknologisk produkt som bruker ultralyd for å "se inn i" forskjellige materialer. Dette gjøre blant annet til å avdekke usynlige svakheter i biler og fly. Mens konkurrentenes løsninger krever lang opplæring for å kunne tolke resultatene, gir Dolphicam2 et  presist og lett forståelig bilde av hva som skjuler seg inne i materialene.
Ferskvann har laget det visuelle uttrykket, presentasjonsfilmer, designskisser på programvaren som brukes, brosjyrer og messevegger - i tillegg til at vi også har vært involvert i prosessen rundt utforming og merking av selve produktet.  
Produktfoto Dolphicam2
Produktfoto Dolphicam2
 
Designskisser på programvare for Dolphicam2
Designskisser på programvare for Dolphicam2
2-sidig messevegg
2-sidig messevegg

Teaserfilm brukt i forkant av lansering.